مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند

بهمن احمدی امویی


مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند

مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند

 • Title: مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند
 • Author: بهمن احمدی امویی
 • ISBN: null
 • Page: 254
 • Format: NoneNone


Recent Comments "مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند"

مصاحبه های کتاب اول یعنی "اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی" جذاب تر به نظر می رسیدند. متاسفانه نگرش اقتصاددانانی مانند دکتر غنی نژاد و دکتر طبیبیان که در این جلد مصاحبه هایشان آمده است و از سردمداران اقتصاد نئولیبرال در ایران هستند، بجای واکاوی واقعیت و پرداختن به اصل مصاحبه رنگ و ب [...]


 • Best Read [بهمن احمدی امویی] ☆ مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند || [Cookbooks Book] PDF ½
  254 بهمن احمدی امویی
 • thumbnail Title: Best Read [بهمن احمدی امویی] ☆ مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند || [Cookbooks Book] PDF ½
  Posted by:بهمن احمدی امویی
  Published :2018-01-25T02:43:55+00:00