Cehennemdeki Üniversiteliler

A.M. Celâl Şengör


Cehennemdeki Üniversiteliler

Cehennemdeki Üniversiteliler

 • Title: Cehennemdeki Üniversiteliler
 • Author: A.M. Celâl Şengör
 • ISBN: 9786058314962
 • Page: 368
 • Format: PaperbackBu kapkara tabloya ra men neden T rkiye de ya amaya devam ediyorum ve elinizdeki gibi yay nlar yap yorum Bunun cevab benim bilim tarihine olan sevgimde ve o sevginin bana sa lad yararlarda yatmaktad r Ne kadar bedbin olursam olay m, bilim insanlar n n ya amlar n okudu um, tavsiyelerini rendi im zaman, bana bir iyimserlik ve g geldi ini hissediyorum Belki bu yazBu kapkara tabloya ra men neden T rkiye de ya amaya devam ediyorum ve elinizdeki gibi yay nlar yap yorum Bunun cevab benim bilim tarihine olan sevgimde ve o sevginin bana sa lad yararlarda yatmaktad r Ne kadar bedbin olursam olay m, bilim insanlar n n ya amlar n okudu um, tavsiyelerini rendi im zaman, bana bir iyimserlik ve g geldi ini hissediyorum Belki bu yaz lar onlar okuyacak baz vatanda lar ma da benzer hisler verir ve belki, bir g n, hep birlikte, bu kapkara tabloyu y rtacak g c bir araya toplayabiliriz stelik, d nyada ka acak yer de pek kalmad 20 Y zy l, ABD nin Ba kan Franklin Delano Roosevelt zaman nda 1929 ekonomik k n n yaralar n sarmak i in uygulamaya koydu u New Deal tedbirlerinin mimar ba kan yard mc s Henry Agard Wallace n tabiriyle, s radan insan n y zy l olmu tur S radan insan n y zy l , t m bilim ve teknoloji tarihinde g r len ilerlemelerin toplam ndan daha ok ilerlemeye ahit oldu u halde ki bu ilerlemelerin temel nedeni, Wilhelm von Humboldt un yaratt elitist ara t rma niversitesi kavram n n kazan mlar d r , toplumun ilerlemesini sa layamam , bil akis gerilemeye, cehaletin ve b t l inan lar n yayg nla mas na, zellikle insanl n lideri durumundaki Bat toplumlar i inde insanlar aras ndaki refah u urumunun a lmas na neden olmu tur Bilgi d manl , Orta a daki gibi yine hortlam t r Bilimi, onu 19 Y zy l n oturttu u taht ndan indirmek i in pek ok sap k, elitizm kar t ideoloji t remi tir Bu sap k ideolojiler bilhassa post modern denilen d nceler yuma i inde iyice ayyuka km , akl selim ile z rval k aras nda se im adeta yap lamaz hale gelmi tir Bunu ger ekle tirenlerin pek o u da niversitelerde retmenlik yapan ki ilerdir ki, ben bunlar cehennemdeki niversitelilerin zebanileri olarak g r yorum Bu hem kapitalist demokratik Bat lkelerinde hem de sosyalist totaliter Do u blokunda b yle olmu tur Dolay s yla T rkiye yi be enmeyip nereye gidebilirim Nereye gitsem, manzara a a be yukar ayn d r Kirlenen evimi terk edip ba ka bir eve ta nmaktansa, imdilik evimi temizlemeye yard mc olmak bana daha ak lc bir davran ekli gibi geliyor.


Recent Comments "Cehennemdeki Üniversiteliler"

Celâl Şengör okurken, hocanın entelektüel seviyesini ve elit durumunu(kendisi de bunu belirtiyor) görebiliyorsunuz. Her konu hakkında bilgisi olduğuna okuru da ikna ediyor ki Türkiye'mizin yetiştirdiği nadide bilim adamlarından birisi olmayı da sonuna kadar hak ediyor bence.Celal Hoca ateist birisi ve eserde de bunu çok net görüyorsunuz, ama çok net :) Dil anlamında biraz sivri dilli desek yanlış olmaz sanırım, anlatımı gerçekten sert. Ama bu konu bakamından kötü oldu [...]

Tek diyeceğim var, Celal Şengör ne yazarsa okuyun. Asla boş laf, gereksiz satırlar ve mantıksızlık, saçmalık bulamayacaksınız. Tek mantığımı zorlayan aşırı asker sevgisidir onu da bozulmadan önceki ordu devrinde onlarla yakınlık içerisinde büyümesine bağlıyorum mevcut orduyla böyle bir bağ kuramazdı zaten, öyle kaliteli adamlar yetişmiyor artık.

Celal hocayı yine çok kızdırmışlar :) Yazıyı okurken ister istemez sizde sinirleniyorsunuz. Ara sıra karamsarlıktan ara verebilirsiniz.


 • µ Cehennemdeki Üniversiteliler || ↠ PDF Download by ✓ A.M. Celâl Şengör
  368 A.M. Celâl Şengör
 • thumbnail Title: µ Cehennemdeki Üniversiteliler || ↠ PDF Download by ✓ A.M. Celâl Şengör
  Posted by:A.M. Celâl Şengör
  Published :2018-011-08T05:46:41+00:00