Kana Davet

Yunus Emre Eroğlu


Kana Davet

Kana Davet

 • Title: Kana Davet
 • Author: Yunus Emre Eroğlu
 • ISBN: 9786054393855
 • Page: 386
 • Format: PaperbackT rk polisiye edebiyat yepyeni ve ba ar l bir eser kazand Hen z yazar n n ilk roman olmas na ra men, okur ilk sayfas ndan son sat r na kadar b y k bir heyecan ve merakla, kitab elinden b rakmadan okuyabiliyor zellikle roman n finali tek kelime ile ola an st Bir okur olarak yazardan bu ba ar s n n devam n beklemek hakk m zd r Polisiye romanlardan ho lanan t m o T rk polisiye edebiyat yepyeni ve ba ar l bir eser kazand Hen z yazar n n ilk roman olmas na ra men, okur ilk sayfas ndan son sat r na kadar b y k bir heyecan ve merakla, kitab elinden b rakmadan okuyabiliyor zellikle roman n finali tek kelime ile ola an st Bir okur olarak yazardan bu ba ar s n n devam n beklemek hakk m zd r Polisiye romanlardan ho lanan t m okurlara zevkle okumalar n tavsiye edebilirim Osman Aysu Yapt klar meslek tercihleri, zaten polisleri ya an lmas zor bir hayata s r klerdi D zensiz al ma saatleri, uzayan mesailer, kapanan izinler ile sosyal ya ant lar yok denilecek kadar azd Kendi tercihleri ile polis olan bireylerin, se imlerinin yapt r m n n bu denli a r olmas na al maya abalamalar n n yan s ra, bir de l mle randevular vard her an KitaptanHangi duygu bir hesapla may hakl karabilir ntikam m , ego mu Yazar bu ilk roman nda sizi taraf olmaya zorluyor Erol elik Kesi en yollar nda tek ba na ayakta kalman n birbirini ezmekten, bask kurmaktan ve hakimiyetin sadece bir ki inin ta yabilece i bir me ale oldu unu san p da ger e e d nd klerinde asl nda s rt s rta vermenin ne denli b y k bir g oldu unu g steren k kl bir renk Kana DavetSerkan Koktay st nl k kurmaya al t n birini dost bellemektir bazen hayat Hi ummad n an, i ten i e hayran oldu un yeteneklerine sar lmakt r Bir kur unun ucundad r bazen hayat stelik sadece seninki de de il Resmi bir tabancaya gizlenmi tek bir mermi T m ak n etkileyebilir hayat n Beklenmedik bir zamanda, umulmad k kimseleri Kana Davet edebilir E er masumsan z tam uan siz de davetiyenizi ald n z Keyifle ve heyecanla okumaya ba layabilirsiniz Ziya Nizam Ger ek bir tan ma seremonisi Karakter analizler tam yerinde, kurgu tahlili muhte em Ola anl s ra d bir yan ltma ile g zlerinizin n nde sizden saklamay ba aran harika bir ilk roman Yazar n ikinci al mas n merakla bekliyorum Selim iprut


Recent Comments "Kana Davet"


 • Unlimited [Chick Lit Book] ☆ Kana Davet - by Yunus Emre Eroğlu ↠
  386 Yunus Emre Eroğlu
 • thumbnail Title: Unlimited [Chick Lit Book] ☆ Kana Davet - by Yunus Emre Eroğlu ↠
  Posted by:Yunus Emre Eroğlu
  Published :2019-02-18T18:36:54+00:00