Na tragu: srpska krimi priča

Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić


Na tragu: srpska krimi priča

Na tragu: srpska krimi priča

 • Title: Na tragu: srpska krimi priča
 • Author: Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić
 • ISBN: 9788675601104
 • Page: 168
 • Format: PaperbackNekada ste na svakom kiosku, uz novine i asopise, mogli da vidite i kupite neko jeftino izdanje krimi a i ljubi a To su obi no bivale pri ice anonimnih autora, koji su pisali i prepisivali za honorar, nimalo eljni knji evne slave Ljubi i su pre iveli, a krimi i su, izgleda, ustuknuli pred pravim cunamijem kriminala iz na e svakodnevice, koji puni dnevnu tampu i staNekada ste na svakom kiosku, uz novine i asopise, mogli da vidite i kupite neko jeftino izdanje krimi a i ljubi a To su obi no bivale pri ice anonimnih autora, koji su pisali i prepisivali za honorar, nimalo eljni knji evne slave Ljubi i su pre iveli, a krimi i su, izgleda, ustuknuli pred pravim cunamijem kriminala iz na e svakodnevice, koji puni dnevnu tampu i stale medije.Da bi spasli obraz anra kriminalisti ke ili detektivske pri e, pobrinuli su se na i pravi majstori pripovedanja Rezultat je kolekcija Srpska krimi pri a Na tragu koju su priredili Vasa Pavkovi i Dejan Ili , a ovih dana objavio novosadski Solaris Pri e potpisuje 26 probranih savremenih autora, a sem prire iva a, to su Zoran iri , or e Pisarev, Ljubica Arsi , Svetlana Arsi , T H Rai preudonim Miodraga Rai evi a , Sa a Radonji , Vule uri , Mirjana Pavlovi , Sa a Ili , Sr an V Te in, Mladen Vuruna, Slobodan Ili , Svetislav Basara, Sava Damjanov, Jelena Lengold, Ljiljana ur i , Vladimir Tasi , Jasmina Vrbavac, Tamara Jeci , Danilo Nikoli , Mileta Prodanovi , Miodrag Vukovi , Mihajlo Panti , Milica Mi i Dimovska jedina nije me u ivima i Goran Petrovi Zbirka Na tragu izvorno je objavljena 1997 godine, u aprilskom i majskom broju asopisa za knji evnost i kulturu Re Ovaj asopis je tokom devedesetih godina pro log veka slovio za najbolje knji evno periodi no izdanje Uredni tvo se dosetilo da od najboljih savremenih srpskih pisaca naru i detektivske pri e A pre toga, tra ili su erotske iz ega je posle nastala i tampana kao zbirka arobna uma A u ovogodi njem, aprilskom broju asopisa Re , objavljene su, tako e naru ene, pri e strave i u asa Pavkovi i Ili najavljuju da e i ove storije uskoro biti tampane kao zasebna knjiga, pod naslovom Strah i trepet.U predgovoru prvom izdanju zbirke Na tragu , prire iva i podse aju na istoriju ovog anra u evropskoj knji evnosti, koja kre e sredinom 19 veka od Edgara Alana Poa I podse aju da je srpska krimi pri a nastala osamdesetih godina 20 veka, a njen rodona elnik je neki Tasa Milenkovi prvi srpski policajac Od tada se ovaj anr u srpskoj knji evnopsti pojavljuje sa promenljivom sre om, zaklju uju Pavkovi i Ili I nadaju se da e e i pisci i itaoci osve iti svoje interesovanje za detektivsku pripovetku.


Recent Comments "Na tragu: srpska krimi priča"


 • [PDF] Download ↠ Na tragu: srpska krimi priča | by ↠ Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić
  168 Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić
 • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Na tragu: srpska krimi priča | by ↠ Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić
  Posted by:Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić
  Published :2018-09-03T16:26:16+00:00