Na tragu: srpska krimi priča

Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić


Na tragu: srpska krimi priča

Na tragu: srpska krimi priča

 • Title: Na tragu: srpska krimi priča
 • Author: Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić
 • ISBN: 9788675601104
 • Page: 154
 • Format: PaperbackNekada ste na svakom kiosku, uz novine i asopise, mogli da vidite i kupite neko jeftino izdanje krimi a i ljubi a To su obi no bivale pri ice anonimnih autora, koji su pisali i prepisivali za honorar, nimalo eljni knji evne slave Ljubi i su pre iveli, a krimi i su, izgleda, ustuknuli pred pravim cunamijem kriminala iz na e svakodnevice, koji puni dnevnu tampu i staNekada ste na svakom kiosku, uz novine i asopise, mogli da vidite i kupite neko jeftino izdanje krimi a i ljubi a To su obi no bivale pri ice anonimnih autora, koji su pisali i prepisivali za honorar, nimalo eljni knji evne slave Ljubi i su pre iveli, a krimi i su, izgleda, ustuknuli pred pravim cunamijem kriminala iz na e svakodnevice, koji puni dnevnu tampu i stale medije.Da bi spasli obraz anra kriminalisti ke ili detektivske pri e, pobrinuli su se na i pravi majstori pripovedanja Rezultat je kolekcija Srpska krimi pri a Na tragu koju su priredili Vasa Pavkovi i Dejan Ili , a ovih dana objavio novosadski Solaris Pri e potpisuje 26 probranih savremenih autora, a sem prire iva a, to su Zoran iri , or e Pisarev, Ljubica Arsi , Svetlana Arsi , T H Rai preudonim Miodraga Rai evi a , Sa a Radonji , Vule uri , Mirjana Pavlovi , Sa a Ili , Sr an V Te in, Mladen Vuruna, Slobodan Ili , Svetislav Basara, Sava Damjanov, Jelena Lengold, Ljiljana ur i , Vladimir Tasi , Jasmina Vrbavac, Tamara Jeci , Danilo Nikoli , Mileta Prodanovi , Miodrag Vukovi , Mihajlo Panti , Milica Mi i Dimovska jedina nije me u ivima i Goran Petrovi Zbirka Na tragu izvorno je objavljena 1997 godine, u aprilskom i majskom broju asopisa za knji evnost i kulturu Re Ovaj asopis je tokom devedesetih godina pro log veka slovio za najbolje knji evno periodi no izdanje Uredni tvo se dosetilo da od najboljih savremenih srpskih pisaca naru i detektivske pri e A pre toga, tra ili su erotske iz ega je posle nastala i tampana kao zbirka arobna uma A u ovogodi njem, aprilskom broju asopisa Re , objavljene su, tako e naru ene, pri e strave i u asa Pavkovi i Ili najavljuju da e i ove storije uskoro biti tampane kao zasebna knjiga, pod naslovom Strah i trepet.U predgovoru prvom izdanju zbirke Na tragu , prire iva i podse aju na istoriju ovog anra u evropskoj knji evnosti, koja kre e sredinom 19 veka od Edgara Alana Poa I podse aju da je srpska krimi pri a nastala osamdesetih godina 20 veka, a njen rodona elnik je neki Tasa Milenkovi prvi srpski policajac Od tada se ovaj anr u srpskoj knji evnopsti pojavljuje sa promenljivom sre om, zaklju uju Pavkovi i Ili I nadaju se da e e i pisci i itaoci osve iti svoje interesovanje za detektivsku pripovetku.


Recent Comments "Na tragu: srpska krimi priča"


 • Free Download [Children's Book] ✓ Na tragu: srpska krimi priča - by Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić ✓
  154 Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić
 • thumbnail Title: Free Download [Children's Book] ✓ Na tragu: srpska krimi priča - by Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić ✓
  Posted by:Vasa Pavković Dejan Ilić Zoran Ćirić Đorđe Pisarev Ljubica Arsić Svetlana Arsić T.H. Raič Saša Radonjić
  Published :2019-02-08T17:14:46+00:00