Şehit Enver Paşa

Nevzat Kösoğlu


Şehit Enver Paşa

Şehit Enver Paşa

 • Title: Şehit Enver Paşa
 • Author: Nevzat Kösoğlu
 • ISBN: 9754376814
 • Page: 460
 • Format: PaperbackOsmanl n n k de kurulu u gibi bir destand r k n kahramanlar olan neslin bayraktar Enver Pa a d r Onlar n varl yla mparatorlu un k n birlikte d nmek a rt c d r ve haks zl k gibi g r n r Onlar n y rekleri da gibiydi hayalleri de yle Asla k k d nm yorlard Y ce Devlet i, lkesi ve milletiyle kurtarmak i in kendilerini ate lere atarken, heOsmanl n n k de kurulu u gibi bir destand r k n kahramanlar olan neslin bayraktar Enver Pa a d r Onlar n varl yla mparatorlu un k n birlikte d nmek a rt c d r ve haks zl k gibi g r n r Onlar n y rekleri da gibiydi hayalleri de yle Asla k k d nm yorlard Y ce Devlet i, lkesi ve milletiyle kurtarmak i in kendilerini ate lere atarken, her biri mparatorlu un bir uzak k esinde, b t n M sl man d nyay kurtarmay d l yor ve bunun heyecan ile sars l yorlard B y k d nmek, b y k r yalar g rmek b y k zamanlar n g r nt leridir Oysa bunlar k yorlard ve kerken bile y reklerindeki ve kafalar ndaki b y kl kleri terk etmiyorlard Sonra, Anadolu ya ekildik Art k onlar anlamak zorla t nsanlar m zda y rekler darald , ufuklar kapand araya anlams z siyas endi eler girdi Erzurum u, Sar kam Turan zannedip Enver Pa a y , askerlerimizi Turan yolunda k rd rmakla su lad k Oysa, dedelerimiz Irak ta, Filistin de, Kafkaslar da, anakkale de vatan topraklar n savunuyorlard ngiliz ordular n n buralarda ne arad klar n sormak yerine, onlar n y ce makamlar n tart maya a t k Enver Pa a o m barek neslin ba bu u idi M Kemal Atat rk diyor ki Enver bir g ne gibi do mu , bir gur b ihti am yla batm t r aras n tarihe b rakal m smet n n diyor ki Enver Pa a ihtilalden nce ahlak, cesaret ve kahramanl k misali olarak tan nm t r Enver e en etin k ta hizmetleri tam ve itimatla emniyet edilmi tir Enver Pa a ahs meziyetleriyle iyi bir asker, iyi bir subay olarak, cemiyetin kusur olarak bildi i unsurlardan, insan n tasavvur edemeyece i kadar nasibi olmayan bir tiptir Zeki Velid Togan diyor ki Enver Pa a son T rk tarihinin en b y k ahsiyetlerinden biridir Bu z t, T rk ve d nya siyasi hayat ndaki konumunu phesiz ki tesad fen yahut birisinin korumas nda elde etmedi Ziya Nur diyor ki Enver in Ravza i Mutahhara ya giri ini canland ran c mleler t yler rpertici bir inan ve edep y ksekli inin muhte em tablosudur Bu kitapta, Osmanl son d nemlerimizin b y k kahraman n n hayat n ve temiz ki ili ini yak ndan tan yacaks n z.


Recent Comments "Şehit Enver Paşa"

Kitap akademik bir üslupla yazılmış değil. Zaten daha kitabın isminden tarafını belli eden bir yazar tarafından kaleme alınmış.Ama yazar Nevzat Kösoğlu kitap boyunca yüzlerce hatırata, otobiyografiye ve devlet arşivlerine atıflarda bulunarak çok güzel bir çerçeve çizmiş.Bu hacimli eseri herkese tavsiye ederim.- - -Tarihi neredeyse her zaman muktedirler yazdığı için maalesef bazı şeyleri yıllarca yanlış biliyor yahut hiç duymamış oluyoruz.Birileri daha rahat ka [...]

Yazar, Enver Paşa hakkında yeni bir çalışma ortaya koymamış. Enver Paşa'nın hayatını mevcut kaynaklar eşliğinde kendi yorumlarını da dahil ederek aktarmış. Eser bu bağlamda değerlendirilmelidir.Okucuyu yormayan keyifli bir kitaptı. Enver Paşa hakkında bir kitap okumak isteyenlere gönül rahatlığı ile tavsiye edebilirim.

Nevzat Kösoğlu'nun Şehit Enver Paşa adlı oldukça hacimli kitabını bitirdim. İyi bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Batum ila şehit oluş arası kitabın zayıf kısmı bence. Bir biyografi niteliği değil, bir araştırma inceleme özelliği taşıyor. Psikolojik ve düşünsel değerlendirmeler daha güçlü yapılsa ve son bölümdeki zayıflık olmasa metnin bütünlüğü adına bir son değerlendirme eklense bir başyapıt olabilirmiş. Kıyısından dönüldüğünü dü [...]


 • [PDF] ↠ Unlimited ☆ Şehit Enver Paşa : by Nevzat Kösoğlu ✓
  460 Nevzat Kösoğlu
 • thumbnail Title: [PDF] ↠ Unlimited ☆ Şehit Enver Paşa : by Nevzat Kösoğlu ✓
  Posted by:Nevzat Kösoğlu
  Published :2018-012-23T11:43:49+00:00