Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası

Aksu Bora


Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası

Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası

 • Title: Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası
 • Author: Aksu Bora
 • ISBN: 9789750503610
 • Page: 190
 • Format: NoneBizim d kk n 24 saat a k Ev kad nl , tatili, hastal k izni, emeklili i, mesai saati olmayan bir i tir Ev d nda al anlar da dahil olmak zere b t n kad nlar evde al rlar ve bu al man n kar l yoktur nk ev i leri, kad n olman n do al bir par as d r te bu do all k, evde harcanan eme i g r nmez k lar Ev i lerinin yeniden retim olarak etiketlenmesi Bizim d kk n 24 saat a k Ev kad nl , tatili, hastal k izni, emeklili i, mesai saati olmayan bir i tir Ev d nda al anlar da dahil olmak zere b t n kad nlar evde al rlar ve bu al man n kar l yoktur nk ev i leri, kad n olman n do al bir par as d r te bu do all k, evde harcanan eme i g r nmez k lar Ev i lerinin yeniden retim olarak etiketlenmesi de bu g r nmezli i b y t r Camlar silmekle yemek yapmak, ocuklara bakmakla lavabolar ovmak ayn t rden i ler midir De ilse, aradaki fark nas l kavramsalla t rabiliriz Bu kavramsalla t rmay kad nlar aras ndaki farkl l klar tahlil ederken kullanabilir miyiz Kad nlar n S n f , toplumun temel d zenleyici ilkeleri olan s n f n ve cinsiyetin g ndelik ya am i inde nas l birbirleri zerinden kurulduklar n ara t r yor Kad nlar n hangi s n ftan olurlarsa olsunlar, sadece kad n olarak ezildikleri do ru olsa bile, bu ezilmenin onlar k zkarde yap p yapmad n sorguluyor S n fsal farkl l klar n cinsiyete birer ek olman n tesinde, kad nl n kurucu bile enleri oldu unu iddia ediyor ve bu iddias n g ndelik iler ve ev han mlar n n ili kisinde s n yor.


Recent Comments "Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası"


 • [PDF] Download ↠ Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası | by ↠ Aksu Bora
  190 Aksu Bora
 • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası | by ↠ Aksu Bora
  Posted by:Aksu Bora
  Published :2018-09-04T06:16:45+00:00